...
เมนู Close Menu


เกี่ยวกับเรา

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu:DataDetail1

 

 

 

 ซุปเปอร์แวร์ เมลามีน ผลิตภัณฑ์หรู คู่คุณภาพ
ซุปเปอร์แวร์ ไดเร็คเซล : อีกส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ที่ชาวศรีไทยซุปเปอร์แวร์ภาคภูมิใจ เป็นอย่างยิ่ง นับเวลาได้มากกว่า 40 ปี ที่ผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรานก เพนกวิน เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือ ตลอดมา

เริ่มจากแนวคิดอันปราชญ์เปลื่อง ในการนำผลิตภัณฑ์เมลามีนรูปแบบภาชนะประเภทชุดอาหารออกสู่สายตา ประชาชน จนถึงประตูบ้านทำให้ผู้ใช้ได้เลือกสรรความทันสมัยมาประดับครัวเรือนผ่านสมาชิกขายตรง (พิธีกร) ของเรา


ธุรกิจการตลาด เราเป็นหนึ่งเดียวด้วยระบบขายตรงที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องถ้วยชามที่ทำมา จากเมลามีนลวดลายต่าง ๆ เริ่มจากภาชนะ ช้อน ทัพพี ตะเกียบ จานรองแก้ว ถ้วย ชาม จาน โถข้าว ถาด ปิ่นโต ชุดอาหาร จานโชว์ชนิดต่าง ๆ ฯลฯ เป็นที่นิยมใช้ในกลุ่มประชาชนทุกชนชั้น บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม สถานที่ราชการ และรวมไปถึงด้านสายการบินต่าง ๆ ภายใต้มาตรฐานการผลิต ISO 9002

รางวัลแห่งความสำเร็จ

   
 
  1. รางวัลผู้ผลิตสินค้าไทยดีเด่นจาก " สมาคมนิยมไทย"
2. รางวัลผู้ส่งออกสินค้าเมลามีนดีเด่นภาคพื้นยุโรป
3. รางวัลผู้ส่งออกสินค้าเมลามีนดีเด่นภาคพื้นเอเซีย
4. รางวัล PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD
5. รางวัล DISCLOSURE Report Award 2003
6. รางวัลผลิตภัณฑ์เมลามีนดีเด่น
7. รางวัลผลิตภัณฑ์มาตรฐานยอดเยี่ยมมอก. 524-2527
ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมเมลามีน จากสำนักงานมาตรฐาน อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย


ปลูกฝังวัฒนธรรม องค์กรที่ดีด้วย อุดมการณ์ 4 S

STRENGTH   แข็งแกร่ง
STRETCH   กว้างไกล
SPEED   ฉับไว
SYSTEM   มีระบบ

 

คณะกรรมการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1. นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเอ้กฮัก นนทิการ กรรมการ
4. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการ
5. นางสิริพร ไศละสูต กรรมการ
6. นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล กรรมการ
7. นายณพล เลิศสุมิตรกุล กรรมการ
8. นายปริญช์ ผลนิวาศ กรรมการ
9. นายมานิต อติวานิชยพงศ กรรมการ


   

  ทีมงานภาค T (09)


 คุณ ทองเปลว  แจ่มกระจ่าง   ผู้อำนวยการภาค   081-3141472 หรือ
คุณ อำนวย      แจ่มกระจ่าง  ผู้จัดการหน่วย 081-8659162

Email: amnuay-cham@hotmail.com
บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์

ตู้ ป.ณ. 14-41 เขต ราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140
แฟ็ก 02-4277269


ผลิตภัณฑ์จาน ชาม เมลามีน
     บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตจานชามเมลามีนอันดับ 1 ของโลกและมีส่งออกไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งบริษัทชั้นนำและสายการบินต่าง ๆ ก็ใช้สินค้าเมลามีนของบริษัทเช่นเดียวกัน 
     
      จาน ชาม ถ้วยน้ำ แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ชุดอาหารว่าง ชุดกิ๊ฟท์เซ็ท ฯลฯ
เป็นสินค้าเมลามีน มีความสวยงาม ทนการแตกร้าว ทนความร้อนสูง ถูกสุขอนามัย
ถ่ายเทความร้อนช้า ไม่ทำปฏิกริยาต่อสารเคมี มีน้ำหนักเบา ปลอดภัยต่อผู้ใช้     รับสกรีนโลโก้ ข้อความบนสินค้า        
         สำหรับห้างร้าน บริษัท หน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ฯลฯ ที่ต้องการสินค้าจำนวนมาก ทางเรายินดีทำใบเสนอราคาและมีแคตาล็อกสินค้าให้เลือก 

   
"คุณสมบัติของภาชนะ ซุปเปอร์แวร์ เมลามีน"

- ทนต่อการแตกร้าว
- ทนความร้อนสูง สามารถแช่หรือนึ่งในไอน้ำเดือด 125 องศา เป้นเวลา 45 นาที
- ถูกสุขอนามัย
- ถ่ายเทความร้อนช้า ทำให้ไม่ร้อนมือเมื่อจับต้องภาชนะ
- ไม่ทำปฎิกิริยาต่อสารเคมี ที่เกิดจากกรดหรือด่าง ของอาหาร
- มีน้ำหนักเบา


     บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้ขยายธุรกิจขายตรง สู่ระบบการตลาดแบบเครือข่าย MLM (Multi Level Marketing) ภายใต้ชื่อ S Natur (เอสเนเจอร์) โดยมุ่งเน้นให้มีการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคง และสามารถพัฒนาให้สมาชิกประสบ ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแบบอย่างของบริษัทการตลาดแบบเครือข่ายของคนไทยที่มีมาตรฐานสากล มุ่งสู่ตลาดโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ “ธุรกิจเครือข่ายไทย... สู่ธุรกิจเครือข่ายสากล (A Globalized Thai Network Marketing)” โดยมีเป้าหมายยอดขายปีนี้ (กรกฎาคม 2553 – มิถุนายน 2554) อยู่ที่ 300 ล้านบาท และภายในปี 2557 จะมียอดขายที่ 1,000 ล้านบาท โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอันประกอบด้วย

การใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เป็นแรงสนับสนุน ผลักดันให้ SNatur ประสบความสำเร็จตาม ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งด้านการเงิน การลงทุน ความเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมและแวดวงธุรกิจ รวมถึงทรัพยากร ที่มีประสิทธิภาพสูงภายในองค์กรที่มีอยู่ อันประกอบด้วย บุคลากร เครื่องมือส่งเสริมการทำงาน สถานที่และสาขาที่เพรียบพร้อม เป็นต้น

และกลยุทธ์ลำดับถัดไป คือ การเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ สมาชิก เช่น การสมัครสมาชิกและการสั่งซื้อสินค้าแบบ Real time การเสาะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้าเสริม เพื่อให้ตรงกับความต้องการ ของผู้บริโภค การขยายธุรกิจออกสู่ต่างประเทศ โดยบริษัทมีเป้าหมายจะเปิดดำเนินการในประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ภายในปีนี้ รวมถึงประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และอินเดีย ในระยะเวลาต่อไป เพื่อให้ SNatur เป็นธุรกิจขายตรงสากลอย่างแท้จริง

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าธุรกิจ SNatur จะทำให้คนไทยทุกคนที่ให้โอกาสตนเองเข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอิสระในการเงิน มีเวลาในการพักผ่อน และมีชีวิตที่มั่นคง ซึ่งเป้าหมายของ SNatur คือ การเป็นทางเลือกลำดับแรกสำหรับผู้ที่ต้องการ ทำธุรกิจเครือข่าย